Begär en särskild företrädare för barn, ett målsägandebiträde eller en försvarsadvokat

Barn & ungdom

Är du barn och ungdom samt utsatt för brott har du rätt till en särskild företrädare för barn eller ett målsägandebiträde. Är du barn och ungdom samt misstänkt för brott har du rätt till en offentlig försvarare, dvs försvarsadvokat. I alla dessa fall får du välja vem du vill ha. Advokat Jenny Persdotter har stor erfarenhet av uppdrag som särskild företrädare, målsägandebiträde och offentlig försvarare för unga samt åtar sig sådana uppdrag. Du kan begära henne om du vill. En särskild företrädare företräder dig när dina vårdnadshavare inte kan anses opartiska. I annat fall får du hjälp av ett målsägandebiträde. En särskild företrädare och ett målsägandebiträde företräder dig under hela processen från polisförhör till rättegång i domstol och hjälper dig att få skadestånd. En offentlig försvarare är en advokat som företräder dig under hela processen från polisförhör till rättegång i domstol.