Begär ett offentligt biträde

Asyl & migration

Söker du asyl eller riskerar utvisning har du alltid rätt att begära ett offentligt biträde. Det kan du göra hos Migrationsverket. Du får välja vem du vill. Advokat Jenny Persdotter har stor erfarenhet av uppdrag som offentligt biträde och åtar sig sådana uppdrag. Du kan begära henne om du vill. Ett offentligt biträde är en advokat eller jurist som företräder dig under hela processen från utredning till beslut.